wgpabianice.pl

Wspólny Gołębnik
Pabianice & SMGE

SMGE - Stowarzyszenie Mistrzowstkie Gołębie Europy

Menu

Edycja 2019

Edycja 2017

Edycja 2016

Edycja 2015

Edycja 2014

Edycja 2013

Kontakt

Wspólny Gołębnik Pabianice

Barbara i Bogdan Młynarczyk

95-200 Pabianice
Hermanów 32A

tel. +48 502 134 652
tel. +48 (042) 214 05 11

e-mail: mlynarczykb@poczta.onet.pl

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 519318

Tłumaczenie

O stronie

Gołębie które doleciał po locie Finałowym

 DER  - 19 - 641212
 PL0385 - 19 - 2520
 DER  - 19 - 829971
 DER  - 19 - 641213
 PL0385 - 19 - 600
 DER - 19 - 625104
 PL0385 - 19 - 2545
 PL0283 - 19 - 5124 


Najlepsze Lotniki

                            
                                                                   Konkursy         Punkty
1   Rumik K.           PL- -0385 - 19 -  2539               5                94.41
2   Młynarczyk B.    DE -        - 19 -  641258            4                70.42
3   SMGE Poznań    DE -        - 19 - 829971             4                67.77
4   Rumik K            PL - 0385 - 19 - 2545                3                55.43
5   Młynarczyk B.    DE -        - 19 - 641469            3                53.00
6   Kozak P            PL - 0414 - 19 - 10309              3                43.13
7   Młynarczyk B    DE -        - 19 - 641482             2                40.78
8   Zając D           PL - 0368 - 19 - 5050                2                37.14
9   SMGE Poznań   DE -         -19 - 829991             2                36.95
10 SMGE Poznań   PL - 0189 - 19 - 5457                2                35.76


Lista drużynowa po locie Skwierzyna
Lot 5

                                     lot 1         lot 2             lot 3              lot 4          lot 5     Punkty razem

1 Młynarczyk B.                67.89       56.15           36.45            46.99       24.39         231.87
2 Rumik K.                      56.11       53.68           36.01            46.75       24.51         217.06
3 SMGE Poznań                40.58       42.34           17.36            67.65       ------         167.93
4 Zając D.                       26.56       40.66           16.22            23.00        29.15        135.58
5 Kozak P.                       26.86      41.07           32.46            ------        ------         100.39
6 Borowiecki J,                ------        26.05           ------            ------         ------           26.05
7 Święcicki P.                   12.90      ------            ------            ------          ------          12.90
8 Komoda W.                  ------       ------           ------             ------            ------           -----


Wyniki z lotu Finałowego Skwierzyna
21.09.2019r.Gołębie wypuszczone o godz. 7.50


Lista wkladaniowa na lot Finałowy
Skwierzyna
21.09.2019r.


Lista drużynowa po locie Pniewy
Lot 4

                                     lot 1         lot 2             lot 3              lot 4                 Punkty razem

1 Młynarczyk B.                67.89       56.15           36.45            46.99                 207.48
2 Rumik K.                      56.11       53.68           36.01            46.75                 192.55
3 SMGE Poznań                40.58       42.34           17.36            67.65                 167.93
4 Zając D.                       26.56       40.66           16.22            23.00                 106.43
5 Kozak P.                       26.86      41.07           32.46            ------                  100.39
6 Borowiecki J,                ------        26.05           ------            ------                    26.05
7 Święcicki P.                   12.90      ------            ------            ------                    12.90
8 Komoda W.                  ------       ------           ------             ------                   ------


Wyniki  z lotu Pniewy
Godzina wypuszczenia 7.30
14.09.2019


Lista wkładaniowa na lot z miejscowości Pniewy
13.09.2019r.


Lot treningowy Jeziorsko
12.09.2019r.
Godzina wypuszczenia 7.30


Ze względu na złe warunki atmosferyczne lot konkursowy przełożony na dzień 14.09.2019r. 


Lot treningowy Jeziorsko
05.09.2019r
Gołębie wypuszczone o godz. 07.05


Lista drużynowa po locie Swarzędz

                                 Lot 1            Lot 2          Lot 3                    Punkty razem

1) Młynarczyk B.     67.89            56.15         36.45                      160.49
2) Rumik K.            56.11            53.68         36.01                      145.80
3) Kozak P.            26.86            41.07         32.46                      100.39
4) SMGE Poznań     40.58            42.34         17.36                      100.28
5) Zając D.            26.56            40.65         16.22                        83.43
6) Borowiecki J.     ------            26.05         ------                       26.05
7) Ś więcicki P.       12.90           ------          ------                      12.90
8) Komoda W.       ------           ------          ------                       ------


Z lotu Swarzędz doleciały następujące gołębie
- LDER - 19 - 829968
- PL0368 - 19  - 5050
- PL0368 - 19 - 10748
- PL0385 - 19 - 600
- LDER - 19 - 829991


Lista przylotu z lotu Swarzędz
Godzina wypuszczenia 6.30


31.08.2019r
Lista wkładaniowa na lot Swarzędz 


26.08.2019r.
Lot próbny z odległości 50km.
Godzina wypuszczenia 6.05


Lista drużynowa po dwóch lotach Września

                                          lot 1                       lot 2                    Punkty razem.


1) Młynarczyk B.               67.89                     56.15                  124.04
2) Rumik K.                        56.11                     53.68                  109.79
3) SMGE Poznań              40.58                     42.34                    82.92
4) Kozak P.                       26.86                     41.07                    67.93
5) Zając D.                       26.56                     40.65                     67.21
6) Borowiecki J.               -------                     26.05                   26.05
7) Święcicki P.                  12.90                    --------                   12.90
8) Komoda W.                  -------                    --------                  --------


Lista po Locie Września 2
24.08.2019
Zegar odłączono o godz.13.00


Lista wkładań na Lot Września 2
24.08.2019r


Lot próbny Jeziorsko 55km.
Dnia 23.08.2019r.
Godz. wypuszczenia 8.15


WSPÓŁZAWODNICTWO DRUŻYNOWE

1. Młynarczyk. B     - 67,89 punktów
2. Rumik . K            - 56,11punktów
3. SMGE Poznań     - 40,58punktów
4. Kozak P.               - 26,86punktów
5. Zając D .               - 26,56punktów
6. Święcicki P.          - 12.90punktów
7. Borowiecki J        - -----------------
8. Komoda W.          - ----------------


Stan Gołębi po locie Września na dzień
19.08.2019


18.08.2019r.
Wyniki lotu z miejscowości Września do godz. 13.00


Lista wkładaniowa na Lot Września
17-08-2019r


14.08.2109r.
 Siódmy lot próbny z miejscowości Jeziorsko 55km.
Godzina wypuszczenia 10.00


12.08.2019r.
Zostały przyporządkowane tipesy gołębią
Aktualny stan GołębnikaSpis Gołębi 2019r.