wgpabianice.pl

Wspólny Gołębnik
Pabianice & SMGE

SMGE - Stowarzyszenie Mistrzowstkie Gołębie Europy

Menu

Edycja 2019

Edycja 2017

Edycja 2016

Edycja 2015

Edycja 2014

Edycja 2013

Kontakt

Wspólny Gołębnik Pabianice

Barbara i Bogdan Młynarczyk

95-200 Pabianice
Hermanów 32A

tel. +48 502 134 652
tel. +48 (042) 214 05 11

e-mail: mlynarczykb@poczta.onet.pl

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 514201

Tłumaczenie

O stronie

8 Międzynarodowe Mistrzostwo
Polski Centralnej Gołębi Młodych
Pabianice 2013r


Regulamin W.G

1. Udział w zawodach może brać każdy hodowca, który zgłosi gołębie rocznika 2013 i spełni wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełni formularz zgłoszeniowy.
2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi młodych zaobrączkowanych z kartą własności (min. 30-dniowych)
3. Gołębie muszą być zaszczepione przeciw poramyxowirozie - potwierdzone przez lekarza weterynarii.
4. Termin zgłaszania uczestników od 05.11.2012 do wyczerpania wolnych miejsc wraz z dodatkiem 50% wartości opłaty. Druga część wpłaty najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w lotach.
5. Przyjmowanie gołębi do wspólnego gołębnika od 15.04.2013r do 20.05.2013r. Pełna obsada gołębnika wynosi 1000szt. W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone elektroniczne obrączki.
6. Koszt uczestnictwa jednego gołębia wynosi 200zł lub 50€.
7. Gołębie dostarczone na WG stają się własnością organizatora.
8. W przypadku zaginięcia lub padnięcia gołębia dopuszcza się opcję wymiany gołębia na innego bez dodatkowych opłat.
9. Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:
      - zakwaterowania w gołębniku
      - opieki weterynaryjnej
      - szczepień ochronnych
      - organizowania lotów treningowych i konkursowych
      - karmy i witamin
10. Gołębie dostarczone na WG w złym stanie zdrowotnym z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę będą odesłane natychmiast właścicielowi – uczestnikowi na jego koszt.
11. Gołębie na loty będą koszowane komisyjnie, odbędą się one z własnej kabiny. W skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz organizator.
12. Plan lotów:
* Loty treningowe: 5km, 10km, 15km, 20km, 30km, 60km
* Loty konkursowe: 1-100km-około 6.07.2013r ; 2-150km ; 3-200km ; 4- 250km ; 5-finałowy-Berlin 427km
13. Długość lotów może ulec zmianie ze względu na np. warunki atmosferyczne lub z innych przypadków losowych.
14. Na lot finałowy gołębie mogą być wypuszczone z gołębiami z innych oddziałów. Dokładne daty lotów konkursowych i lotu finałowego podane zostaną na stronie internetowej www.wgpabianice.pl
15. Nagrody za lot finałowy przy obsadzie gołębnika 1000szt będą wynosiły:
1 miejsce 20% - 20000zł       16 miejsce 2,5% - 2500zł
2 miejsce 10% - 10000zł       17 miejsce 2,5% - 2500zł
3 miejsce 8% - 8000zł           18 miejsce 2,5% - 2500zł
4 miejsce 3% - 3000zł           19 miejsce 2,5% - 2500zł
5 miejsce 3% - 3000zł           20 miejsce 2,5% - 2500zł
6 miejsce 3% - 3000zł           21 miejsce 1,5% - 1500zł
7 miejsce 3% - 3000zł           22 miejsce 1,5% - 1500zł
8 miejsce 3% - 3000zł           23 miejsce 1,5% - 1500zł
9 miejsce 3% - 3000zł           24 miejsce 1,5% - 1500zł
10 miejsce 3% - 3000zł         25 miejsce 1,5% - 1500zł
11 miejsce 2,5% - 2500zł      26 miejsce 1,5% - 1500zł
12 miejsce 2,5% - 2500zł      27 miejsce 1,5% - 1500zł
13 miejsce 2,5% - 2500zł      28 miejsce 1,5% - 1500zł
14 miejsce 2,5% - 2500zł      29 miejsce 1,5% - 1500zł
15 miejsce 2,5% - 2500zł      30 miejsce 1,5% - 1500zł

16. Nagrody z lotów konkursowych za 1,2,3 miejsce – puchary + dyplomy zostaną wręczone po locie finałowym.
17. Każdy hodowca do dnia lotu finałowego zobowiązany jest dostarczyć rodowód gołębia. W przypadku braku rodowodu gołąb nie zostanie wystawiony na aukcję i przechodzi na własność organizatora.
18. Gołębie, które wróciły z lotu finałowego zostaną wystawione na aukcji w internecie. Kwota wylicytowana po odliczeniu kosztów aukcyjnych dzielona będzie:
- 50% właściciel gołębia       - 50% organizator
Gołębie nie sprzedane przechodzą na własność organizatora WG
19. Na lot finałowy zapraszamy wszystkich uczestników biorących udział na WG
20. Organizator informuje, że od nagrody pieniężnej należy opłacić podatek dochodowy w obowiązującej wysokości do właściwego urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.

Formularz zgłoszeniowyprosimy przesyłać na adres e-mail: mlynarczykb@poczta.onet.pl
Informacje:
BogdanMłynarczyk                             Barbara Młynarczyk
95-200Pabianice, Hermanów 32A        PKO BP SA O/PABIANICE
email:mlynarczykb@poczta.onet.pl      97102034370000120200571091
tel.+48 42 214-05-11                         Barbara Młynarczyk konto EURO
tel.kom. +48 502-134-652                  PKO BP SAO/PABIANICE
                                                         72102034370000130201492701


REGULAMIN 2013r (JĘZYK NIEMIECKI)


REGULAMIN 2013r (JĘZYK ANGIELSKI)