wgpabianice.pl

Wspólny Gołębnik
Pabianice & SMGE

SMGE - Stowarzyszenie Mistrzowstkie Gołębie Europy

Menu

Edycja 2019

Edycja 2017

Edycja 2016

Edycja 2015

Edycja 2014

Edycja 2013

Kontakt

Wspólny Gołębnik Pabianice

Barbara i Bogdan Młynarczyk

95-200 Pabianice
Hermanów 32A

tel. +48 502 134 652
tel. +48 (042) 214 05 11

e-mail: mlynarczykb@poczta.onet.pl

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 514216

Tłumaczenie

O stronie

REGULAMIN 2015r

Międzynarodowe Mistrzostwo
Polski Centralnej Gołębi Młodych
Pabianice 2015r

Regulamin WG

1) Udział w zawodach może brać każdy hodowca, który zgłosi gołębie rocznika 2015
i spełni wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełni formularz zgłoszeniowy.
2) Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi młodych zaobrączkowanych z kartą własności (min. 30-dniowych)
a) Przy zgłoszeniu:
- 5 gołębi + 1 rezerwowy
- 10 gołębi + 2 rezerwowe
- 15 gołębi + 3 rezerwowe
- 20 gołębi + 4 rezerwowe
3) Gołębie muszą być zaszczepione przeciw paramyxowirozie.
4) Termin zgłaszania uczestników od 15.10.2014r do wyczerpania wolnych miejsc wraz z dodatkiem 50% wartości opłaty w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia. W przypadku nie uiszczenia wpłaty uczestnik zostanie automatycznie wykreślony z listy. Druga część wpłaty najpóźniej w dniu dostarczenia gołębi. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w lotach.
5) Przyjmowanie gołębi do wspólnego gołębnika od 15.04.2015r do 15.05.2015r. Pełna obsada gołębnika wynosi 1000szt.
W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone elektroniczne obrączki
6) Koszt uczestnictwa jednego gołębia wynosi 200zł (50€) - z tego 50% - koszty związane z utrzymaniem gołębnika.
7) Organizator staje się współwłaścicielem gołębi dostarczonych na WG.
8) W przypadku zaginięcia lub padnięcia gołębia gołąb rezerwowy zajmuje jego miejsce.
a) jeżeli do 1. lotu konkursowego zostaną wszystkie zgłoszone gołębie, za rezerwowe trzeba będzie dokonać wpłaty w wysokości 200zł. Gołąb nieopłacony nie będzie brał udziału w lotach.

9) Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci:
- zakwaterowania w gołębniku
- opieki weterynaryjnej
- szczepień ochronnych
- organizowania lotów treningowych i konkursowych
 - karmy i witamin
10) Gołębie dostarczone na WG w złym stanie zdrowotnym z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę będą odesłane natychmiast właścicielowi – uczestnikowi na jego koszt.
11) Gołębie na loty będą koszowane komisyjnie, odbędą się one z własnej kabiny. W skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz organizator
12) Plan lotów:
Loty treningowe:                                    Loty konkursowe:
 - 5km,                                                 - 1-100km ;                       
 - 10km                                                - 2-150km ;
 - 15km,                                               - 3-200km ;
 - 20km,                                               - 4- 250km ;
 - 30km,                                               - 5-finałowy-Berlin 427km
 - 60km
Lot finałowy planowany jest na 19 lub 20 września 2015r
13) Długość lotów może ulec zmianie ze względu na np. warunki atmosferyczne lub z innych przypadków losowych.
14) Na lot finałowy gołębie mogą być wypuszczone z gołębiami z innych oddziałów. Dokładne daty lotów konkursowych i lotu finałowego podane zostaną na stronie internetowej www.wgpabianice.pl
15) Nagrody z lotów konkursowych za 1,2,3 miejsce – nagrody pieniężne.
16) Jeżeli z lotu finałowego w przeciągu tygodnia nie wróci nagradzanych 100 gołębi, pula pozostałych nagród będzie podzielona po równo pomiędzy gołębie, które przyleciały.
17) Każdy hodowca do dnia lotu finałowego zobowiązany jest dostarczyć rodowód gołębia. W przypadku braku rodowodu gołąb nie zostanie wystawiony na aukcję i przechodzi na własność organizatora
18) Gołębie, które wróciły z lotu finałowego zostaną wystawione na aukcji w internecie. Kwotawylicytowana po odliczeniu kosztów aukcyjnych dzielona będzie:
- 50% właściciel gołębia
- 50% organizator
Gołębie nie sprzedane przechodzą na własność organizatora WG
19) Na lot finałowy zapraszamy wszystkich uczestników biorących udział na WG
20) Organizator informuje, że od nagrody pieniężnej należy opłacić podatek dochodowy w obowiązującej wysokości do właściwego urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mail: mlynarczykb@poczta.onet.pl

Informacje:
Bogdan Młynarczyk                                 Barbara Młynarczyk
95-200 Pabianice, Hermanów 32A          PKO BP SA O/PABIANICE
email: mlynarczykb@poczta.onet.pl        97102034370000120200571091
tel. +48 42 214-05-11                               Barbara Młynarczyk konto EURO
tel. kom. +48 502-134-652                        PKO BP SA O/PABIANICE
                                                                   72102034370000130201492701


REGULAMIN 2015