wgpabianice.pl

Wspólny Gołębnik
Pabianice & SMGE

SMGE - Stowarzyszenie Mistrzowstkie Gołębie Europy

Menu

Edycja 2019

Edycja 2017

Edycja 2016

Edycja 2015

Edycja 2014

Edycja 2013

Kontakt

Wspólny Gołębnik Pabianice

Barbara i Bogdan Młynarczyk

95-200 Pabianice
Hermanów 32A

tel. +48 502 134 652
tel. +48 (042) 214 05 11

e-mail: mlynarczykb@poczta.onet.pl

Odwiedziny

Ilość wyświetleń: 514110

Tłumaczenie

O stronie

REGULAMIN 2016r

Międzynarodowe Mistrzostwo
Polski Centralnej Gołębi Młodych
Pabianice 2016r

Regulamin WG

1) Udział wzawodach może brać każdy hodowca, który zgłosi gołębie rocznika 2016 i spełniwszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełni formularz zgłoszeniowy.
2) Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi młodych zaobrączkowanych zkartą własności (min. 30-dniowych)
a) Przy zgłoszeniu:
- 5 gołębi + 1 rezerwowy
- 10 gołębi + 2 rezerwowe
- 15 gołębi + 3 rezerwowe
- 20 gołębi + 4 rezerwowe
3) Gołębie muszą być zaszczepione przeciw paramyxowirozie.
4) Termin zgłaszania uczestników od 28.10.2015r dowyczerpania wolnych miejsc wraz z dodatkiem 50% wartości opłaty w ciągu 7 dniod wysłania zgłoszenia. W przypadku nie uiszczenia wpłaty uczestnik zostanieautomatycznie wykreślony z listy. Druga część wpłaty najpóźniej w dniudostarczenia gołębi. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadkurezygnacji z udziału w lotach.
5) Przyjmowanie gołębi do wspólnego gołębnika od 15.04.2016r do 15.05.2016r.Pełna obsada gołębnika wynosi 1000szt.
W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone elektroniczne obrączki
6) Koszt uczestnictwa jednego gołębia wynosi 300zł (75€) - z tego 100zł -koszty związane z utrzymaniem gołębnika. 200zł zostanie przeznaczone nanagrody.
7)
Organizatorstaje się współwłaścicielem gołębi dostarczonych na WG.

8) Wprzypadku zaginięcia lub padnięcia gołębia gołąb rezerwowy zajmuje jegomiejsce.
a) jeżeli do 1. lotu konkursowego zostaną wszystkie zgłoszone gołębie, zarezerwowe trzeba będzie dokonać wpłaty w wysokości 300zł. Gołąb nieopłacony niebędzie brał udziału w lotach.
9) Organizator bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami wpostaci:
- zakwaterowania w gołębniku
- opieki weterynaryjnej
- szczepień ochronnych
- organizowania lotów treningowych i konkursowych
 - karmy i witamin
10) Gołębie dostarczone na WG w złym stanie zdrowotnym z oznakami chorobowymilub podejrzeniem o chorobę będą odesłane natychmiast właścicielowi –uczestnikowi na jego koszt.
11) Gołębie na loty będą koszowane komisyjnie, odbędą się one z własnej kabiny.W skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz organizator

12) Planlotów:

Lotytreningowe:                                   Loty konkursowe:

 -5km,                                               - 1-100km ;                      
 - 10km                                              - 2-150km ;
 - 15km,                                             - 3-200km ;
 -20km,                                              - 4- 250km ;
 -30km,                                              - 5-finałowy-Berlin 427km
 - 60km

13) Długośćlotów może ulec zmianie ze względu na np. warunki atmosferyczne lub z innychprzypadków losowych.
14) Gołębie na wszystkie loty treningowe i konkursowe będą wypuszczane zwłasnej kabiny i nie będą lotowane z gołębiami z innych oddziałów.

 Dokładne daty lotów konkursowych i lotufinałowego podane zostaną na stronie internetowej www.wgpabianice.pl

15) Nagrodyz lotów konkursowych za 1,2,3,4,5 miejsce – nagrody pieniężne.
16) Jeżeli z lotu finałowego w przeciągu tygodnia nie wróci nagradzanych 100gołębi, pula pozostałych nagród będzie podzielona po równo pomiędzy gołębie,które przyleciały.
17) Każdy hodowca do dnia lotu finałowegozobowiązany jest dostarczyć rodowód gołębia. W przypadku braku rodowodugołąb nie zostanie wystawiony na aukcję i przechodzi na własność organizatora
18) Gołębie, które wróciły z lotu finałowego zostaną wystawione na aukcji winternecie. Kwota wylicytowana po odliczeniu kosztów aukcyjnych dzielonabędzie:

- 50%właściciel gołębia

- 50%organizator
Gołębie nie sprzedane przechodzą na własność organizatora WG
19) Na lot finałowy zapraszamy wszystkich uczestników biorących udział na WG
20) Organizator informuje, że od nagrody pieniężnej należy opłacić podatekdochodowy w obowiązującej wysokości do właściwego urzędu skarbowego wrozliczeniu rocznym.

21) Rywalizacjadrużynowa (dodatkowa, nie każdy uczestnik musi brać w niej udział) będzieodbywać się tylko na locie finałowym.

22) Do rywalizacji drużynowej, uczestnik (zpierwszeństwem) lub dowolna osoba zgłasza i aktywuje 2 swoje gołębie. Drużynymożna zgłaszać najpóźniej jeden dzień przed lotem finałowym. Nie ma ograniczeńco do ilości drużyn, jednak gołębie nie mogą się powtarzać w drużynach. Kosztaktywacji drużyny wynosi 200 zł.

23) W konkurencji drużynowej będzie naliczanasuma prędkości dwóch gołębi zgłoszonych przez uczestnika z wszystkich gołębiuczestniczących w locie.

Nagrody drużynowe:

zebraną kwotę dzielimy wnastępujący sposób:
– 1 miejsce – 25% + dyplom,
– 2 miejsce – 15% + dyplom,
– 3 miejsce – 10% + dyplom,
– 4 miejsce – 8%  + dyplom,
– 5 miejsce – 7%  + dyplom,
– 6 miejsce – 6%  + dyplom,
– 7 miejsce – 5%  + dyplom,

– 8 miejsce – 4%  + dyplom,
– 9 miejsce – 3%  + dyplom,
– 10 miejsce – 2% + dyplom,

 

24)  W konkurencji AS gołębi suma prędkości będzie naliczana wszystkimgołębiom  uczestniczącym w locie. Zegarbędzie włączony 24 h na każde 100 km lotu.

25) Do punktacji As są zaliczane loty od (1 do5).AS musi zaliczyć lot finałowy i wrócić w wyznaczonym czasie (100km/24h)


Pula nagród 2016


REGULAMIN 2016